Advisors


Major Advisors

Shuichi Matsuda
Professor of Waseda University
Masaru Murai
President of TX Entrepreneur Partners

Technical Advisors

Koichi Nishizawa
President of Samurai Network Co., Ltd. (S-NET)
Takehiro Sakaguchi